מחובר {{ currentUser.UserName }}
בשם {{ currentUser.ReservationCenter.Impersonate.UserName }}
בשם {{tempBehalf}}

השכרת רכב בישראל בקלות!

השכרת רכב בישראל בקלות!

ימים

תוספות

{{option.ExtraRatesDetailsPrice | number:2}} {{option.Currency}}
({{option.Amount}} × {{option.DayPrice | mult: reservationState.ReservationNumOfDays}} {{option.Currency}})
כלול {{option.ExtraRatesDetailsPrice| number:2}} {{option.Currency}}
{{option.ExtraRatesDetailsPrice| number:2}} {{option.Currency}}

חיובים

{{option.ExtraRatesDetailsPrice | number:2}} {{option.Currency}}
מחיר מבצע לרכב
{{selectCar.Price| number:2}} {{selectCar.PriceAfterDiscount| number:2}} {{selectCar.Currency}}
כולל זיכוי חג/שבת
מבצע מקופון
{{reservationState.PromoCodeValue}} {{selectCar.Currency}}
סך הכל
{{totalCost.total| number:2}} {{selectCar.Currency}}
סך הכל
{{totalCost.totalNis| number:2}} ש"ח
סך הכל כולל מע"מ
{{totalCost.totalVat | number : 2}} {{selectCar.Currency}}
מע"מ